Επεξεργασία και εμπορία ξηρών καρπών


Η εταιρεία Alamnda AE, ιδρύθηκε σαν ατομική επιχείρηση το 1990, στην Αμάρυνθο Ευβοίας και από τότε λειτουργεί αδιαλείπτως σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με αντικείμενο εργασιών την επεξεργασία και εμπορία ξηρών καρπών. Το 2000 έγινε η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρία. Δραστηριοποιούμενοι στην Ελληνική και διεθνή Αγορά ξηρών καρπών για 23 χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα αξιόλογο και αξιόπιστο δίκτυο προμηθευτών και πελατών, το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα, μεγαλώνοντας τη παραγωγική μας δυναμικότητα να αξιοποιήσουμε περαιτέρω και να το διευρύνουμε.